PhotoBlog

London

The Palace of Westminster, New Palace Yard; Westminster Hall, entrance.

© Aleksandr Skorobogatov | Alle vertalingen op de site © vertaalbureau