Wanneer kiest Vlaanderen eindelijk voor zijn musea? — open brief van de Provinciale musea Antwerpen